Veckorapport

Official report – week 1

 

Thursdays are official report days to Susan, and I try to send my weight and measures as early as possible in the morning. I also keep a record of my own, but it is far from fancy… (Se picture below!)

For English version keep scrolling!

Officiell rapport vecka 1

Så hade första torsdagen kommit och det var dags för allra första inrapporteringen. Jag tar fyra olika mått – biceps, övre delen av lår samt magen över och under naveln. Det gäller att hitta ett bra ställe att mäta på och gärna något ”riktmärke” typ en brun fläck i huden så man alltid mäter på samma ställe. Dessutom rapporterar jag vikten. Det som brukar ändra sig mest är vikten och måtten runt magen, och det är alltid både spännande och sporrande att göra veckans mätning. Jag försöker att inte fuska och mäta/väga mer än en gång i veckan, men det händer att jag är för nyfiken för att låta bli…

Susan och jag kommunicerar via Messenger, och jag får feedback senare under dagen på min inrapportering. Dessutom hade jag den här gången dagen innan skickat mitt förslag på modifierat kostschema och hade turen att få det godkänt!

Blog

Det visade sig att efter drygt en vecka på det nya upplägget hade vikten minskat från 56,2 kg till 55,8 kg. Alltså en minskning på knappt ett halvt kilo. Eftersom jag i stort sett ätit samma typ av mat som jag brukar och använt lika mycket (eller lite) salt som vanligt är jag benägen att tro att detta faktiskt är en reell minskning av fettvikt. Skillnaden har varit att jag ätit en kontrollerad mängd mat (kalorier) som är något mindre än vanligt samt att jag varit noga med att få i mig alla sex målen och ha rätt tidsintervall mellan. Av måtten var det magen som minskat någon centimeter.

När jag drog igång min satsning förra året minskade jag under första veckan från 58,6 kg till 57,2 kg. Det var en rejäl minskning, och den gången berodde till stor del på att jag i princip uteslöt salt ur maten. Salt binder ju vatten och därför var det mycket av förklaringen.

Mitt eget sätt att hålla koll på mått och vikt?! Ja, det är varken en fancy app, ett Excelark eller något annat digitalt… Nä, jag är ett barn av 1960-talet och jag tycker papper och penna är en utmärkt lösning!

BlogJa, den som fortfarande är med mig så här långt i texten har väl förstått en sak vid det här laget. Det finns ingen hög glamourfaktor med den här satsningen – i alla fall inte under vägen. För min del är belöningen själva känslan i kroppen när den förändras och blir starkare. Måtten som ändras och stoltheten när jag kan rapportera förändringen. Det jag ser i spegeln, markeringar som framträder och jämförelsen med foton tagna för några veckor sedan. Och så har jag förstås min morot… Min inbokade photoshoot med Anna… Men mer om den senare! Nu kan jag bara konstatera att Mae West hade rätt (som så många gånger) när hon sa; ”I never said it would be easy – I only said it would be worth it”.

Official report week 1

Thursday coming up and it was time for my first report to Susan. I measure biceps, thigh and belly. The trick is to always measure at the same spot for comparison. In addition I also report my current weight of course. I usually see the biggest changes in the weight and the measures around my belly (above and below bellybutton). I do my best to try and NOT check the weight more than once a week, but sometimes I can´t help but being a bit too curious!

Susan and I communicate on Messenger, and I get my feedback later the same day. This time I had also sent my suggestion for a modified diet scheme on the Wednesday, and luckily she approved!

It turned out that after a little more than a week on the new scheme my weight had decreased fron 56,2 kilos to 55,8 kilos. About half a kilo. Since I ate roughly the same kind of food as before and used the same amount (or lack of) salt I think this is really a true weight loss. The difference being that I have now been eating a controlled amount of food (calories) which is less than usual and I have been meticulously eating all six meals with the right time intervals in between.

The first week last year resulted in a decrease in weight from 58,6 kilos to 57,2 kilos. Part of the explanation that time was the fact that I reduced salt to a large extent. Salt tends to bind water in the body.

My own way of keeping track of weight and measures? Well, neither a fancy app nor some Excel documents… I am a child of the 60’s and I think pen and paper still does the trick!

Those of you who are still with me this far have probably realised one thing… There is no glam factor with this project – at least not during the everyday grinding. Meal by meal. Workout by workout. My immediate reward is the feeling in my body as it changes and gets stronger. Seeing the measures and weight change, feeling the pride as I give Susan reports and receive feedback. What I see in the mirror on early mornings in the gym and when I compare photos from today with a month ago. And then there is of course the photoshoot with Anna… I will tell you more about that later! For now all I can say is that Mae West was damn right; ”I never said it would be easy – I only said it would be worth it”.

Follow my blog with Bloglovin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.